Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

kosmos
Chcę zniknąć, ale brak mi odwagi.

June 11 2015

kosmos
8786 ba99 390
Reposted fromYuei Yuei viasavor savor
kosmos
Pod gorzkim smutkiem opada mi głowa
— Tetmajer
Reposted fromohwow ohwow viazagansky zagansky
kosmos
2617 efca 390
Karpowicz "Ości" 7
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viazagansky zagansky

May 31 2015

kosmos
"Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu."
Reposted byStagepatchrzan

May 25 2015

kosmos
Kobieta to tak kłótliwe stworzenie, że nie zgadza się nawet ze sobą.
— Piotr Adamczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaicantstop icantstop
kosmos
7268 7b99 390
kosmos
Chcę poznać kogoś nowego. Boże, gdzie jest ten gość pisany tylko mi?
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz viasavor savor

May 23 2015

kosmos

I jest mi tak po prostu przykro, gdy pomyślę sobie jak beznadziejna jestem.

Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viawerterowska werterowska
kosmos
kosmos
Dla krótkiej chwili namiętności zatracała całą odpowiedzialność
— Vicky Cristina Barcelona
kosmos
3318 9e7f 390
Reposted fromdreamadream dreamadream viablablablabla blablablabla
kosmos
7647 a6f3 390
Reposted fromjajebie jajebie viadefinicjamilosci definicjamilosci
kosmos
7411 5a7b 390
Reposted fromcaraseen caraseen vialittledarling littledarling
kosmos
8068 1f22 390
Reposted fromarwen arwen viawerterowska werterowska
kosmos
Chciałam być piękna, zewnętrznie idealna, by móc ukryć wewnętrzną brzydotę.
Reposted fromnjmortensen njmortensen viawerterowska werterowska
kosmos
kosmos
kosmos
0876 6d6e 390
Reposted fromzapiski zapiski viaTveilight Tveilight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl